Perusteelliseen suunnitteluun satsanneet Tuomo, Pirkko ja Taneli Pääkkönen ovat tyytyväisiä uuteen tuotantorakennukseensa ja siihen, että he valitsivat valmisnavetan. Lehmien opetta…