Kasvattamon sisällä olevat putkipatterit täytyi kierrättää lämmönvaihtimen tulo- ja poistopuhaltimen yläpuolelta. Lämmennyt tuloilma ohjataan hallin sisäseinässä olevalla…