Suomen maaperä on luontaisesti hapanta. Happamuuteen vaikuttaa kiviaineksen lisäksi humidi ilmasto ja eloperäisen aineksen kertyminen maahan. Myös karikeaineksen laadulla on merkityst…