Kustavissa 46 osakkaan omistaman lämpölaitoksen tontille rakennettiin viereen viiden viljelijän yhteinen viljankuivaamo. Kuivaamo saa energian lämpölaitokselta ja toisaalta viljajäte voidaan p…