Parkkarin tilan 136-paikkainen hiehonavetta valmistui 2014. Jouni Pitkärannan suunnittelemassa verhoseinäpihatossa on luonnollinen ilmanvaihto ja kantavina rakenteina…