Esko Kiviranta

Yritysverotyöryhmä ei palvellut hallituksen tarkoitusperiä

Valtiovarainministeriö asetti 31.8.2016 työryhmän, jonka tehtävänä oli tarkastella yritysverotusta kilpailukyvyn, talouskasvu…