www.proagria.fi

Varmista karjan ruokinnan taloudellisuus

Karjan rehukustannukset ovat yksi suurimmista maidontuotannon menoeristä. Siksi ruokinnan taloudellisuus kannattaakin varmistaa aika ajoin. Maitotilalla karjan ruok…