Pellon ja metsän hinnat

Puun hinnat 10.2.–9.3.2014

Lähde: Metla