Ilmakuvassa koelohkojen sijoittuminen, pinta-alat, kaltevuudet ja lannoitusmenetelmät sekä automaattisten vesinäytteenottimien ja automaattisten (jatkuvatoimisten) ravin…