Metsä

MMT, professori Matti Kärkkäinen, karkkainen.matti@ppp.inet.fi

Metsäojituksen vesiensuojelun ongelma on huolto

Metsäojituksen ruuhkavuosina muutama vuosikymmen sitten ajatuksia ei juuri uhrattu purkuvesiä vastaanott…