Biopir Oy:n laitoskokonaisuus koostuu useammasta kontista, biokaasureaktorista sekä erilaisten lietejakeiden katetuista varastoista. Yhdessä kontissa tuotetaan lämpöä, toisessa generaattorilla sähköä, kolmannessa on pumpp…