EU:n neuvoston pääpaikkana on toiminut jo vuodesta 1995 Justus Lipsius -niminen rakennus. Viereiseen vuonna 2017 käyttöönotettuun Europa-rakennukseen on siirretty neuvoston ministerikokoukset. Rakennukset on yhdistetty kävel…