Maaninkalaisten Niko ja Hanna Mähösen osatoimituksista koottu navetta vaati paljon suunnittelua ja rajapintojen varmistamista. Niko Mähönen teki kauppoja yhteensä yli 15 toimittajan kanssa. Suunnitteluun käytettiin paljon aika…