Helsingin yliopiston koeruudut ovat liian pieniä nestemäisten kierrätyslannoitevalmisteiden koneelliseen levitykseen. Kastelukannut tulevat maisterivaiheen harjoitteluaan hankkeessa tekeville opiskelijoille tutuiksi ka…