Hämeenlaakson tilalla vasikat ja nuorkarja ovat pihapiirissä kahdessa eri rakennuksessa. Kolmanteen eläinsuojaan, vuonna 2010 rakennettuun uuteen lypsykarjapihattoon kuljetaan omasta liittymästä.

Hämeenlaakson maitotilall…