Viinamäen uusi navettakokonaisuus kattaa varsinaisen pihaton sekä viereisen poikimisosaston, yhteisalaltaan 5 500 neliömetriä. Pihatossa ovat vain ensikot ja lehmät, ja siellä on kaikkiaan 480 lypsypaikkaa. Avoimien ovien aikaa…