Automaattisella laukaisulaitteella ja hydraulisella työleveyden säädöllä varustettu Pöttinger on yllättävän kevyt vetää, mutta vaatii paljon traktorin nostolaitteelta. Jokaisella ojasparilla on paineakku, jonka typen paine o…