Markkinasignaalit 

Kirjoittajat: Kyösti Arovuori, REINU econ ja Tapani Yrjölä, PTT

Viljan viennin monet kasvot

Suomesta viedystä viljasta pääosa on kauraa. Ohraa viedään yleensä enemmän kuin vehnää, mutta selvästi vähemmän kuin ka…