Sinilupiinit Haags Blaue ja Boruta S.G. Niemisen viljelykokeessa Inkoon koekentällä kesällä 2019. Boruta-lajikkeen sato (2 959 kg/ha) oli hieman Haags Blauea (3 150 kg/ha) pienempi, mutta valkuaispitoisuus (31,8 %) selvästi korkea…