Green deal – vihreää

kasvua vai puiden halailua?

Marraskuun 2019 alusta työnsä aloittaneen uuden Euroopan komission keskeinen eri politiikat ja niiden tavoitteet yhteen nivova ohjelma on nimeltään The European Green Deal, eli Euroop…