Pitkään suorakylvetylle peltolohkolle kynnetty poikittainen koekaistale tuli tähkälle monta päivää ennen muokkaamattomia alueita, mutta onko se satoisuuden kannalta hyvä vai huono asia?…