Markkinasignaalit

Kirjoittajat: Kyösti Arovuori ja Tapani Yrjölä, PTT

Lannoitteiden hintakehitys poikkeaa muusta Euroopasta

Maatalouden tuottajahintoja on suhteellisen helppo vertailla eri maiden välillä. Vehnä on vehnää ja m…