Pitkän pihaton ja samassa yhteydessä väliseinättömän sivusiiven muodostama kokonaisuus on sisältä avara. Ruokintapöydältä otetussa kuvassa taustalla vasemmalla näkyy lypsyasema ja sen edessä kokoomatila ja takana oikealla on va…