Investointituen hakijalle

apuja valintaperusteista

Kannattavuus, kilpailukyky ja monivaikutteisuus ovat maatalouden investointitukien tärkeät valintakriteerit. Myös myönteisiä vaikutuksia ympäristöön korostetaan.

Raken…