Matti Kärkkäinen

Pysyvyyttä yhteystietoihin

Henkilötunnus on ollut menestystarina siitä, miten ihmiset voidaan erilaisissa rekistereissä erottaa toisistaan. Henkilötunnus kehitettiin 1960-luvun alussa eläkettä ja muuta sosi…