Matti Kärkkäinen

Kuntien monimieliset laskelmat

Harvoin pääsee kehumaan maatalous- tai puuntuottajan kannattavuuslaskelmia yksinkertaisiksi ja päätöksentekoa auttaviksi. Niin kuitenkin…