Tässä katsauksessa käydään läpi luomuun soveltuvat pelletöidyt täydennyslannoitteet viljanviljelyyn, jotka voi levittää lannoitteenlevittimellä tai kylvölannoitimella. Täydennyslannoitukseen on tarjolla myös nestemäisiä…