Tässä katsauksessa käydään läpi luomuun soveltuvat pelletöidyt täydennyslannoitteet viljanviljelyyn, jotka voi levittää lannoitteenlevittimellä tai kylvölannoitimella. Täydennyslannoit…