www.proagria.fi

Energiatehokkuus

loiventaa siirtomaksujen vaikutusta

Energian ja erityisesti sähkön huoltovarmuutta turvataan muun muassa sähkön siirron kahdella peruskivijalalla: riittävällä siirtokapasiteetilla ja sen t…