Varmuusvarastoviljoja on varastoitu pääasiassa Suomen Viljavan siiloissa. Suurin osa varmuusvarastoista on sisämaassa, mutta jonkin verran myös satamissa. Kuva on Naantalin satamasta.

Varmuus­varastot­ puolittuvat

Hallitus pää…