Varmuusvarastoviljoja on varastoitu pääasiassa Suomen Viljavan siiloissa. Suurin osa varmuusvarastoista on sisämaassa, mutta jonkin verran myös satamissa. Kuva on Naantal…