Matti Kärkkäinen

Hyvä nimeäminen on maatilan imagon hallintaa

Alkukantaisilla heimoilla henkilöiden ja muidenkin luomakunnan edustajien nimien tietäminen on tärkeää elämän hallinnan kannalta. Jos tietää vihollisen nimen, tilan…