Marja Jalli

Uusin tutkimustieto opinnäytetöissä

Mikä seuraavista ei kuulu joukkoon: fungisidiresistenssi, lajikekestävyys ja torjuntatarve, mobiilisovellusten hyödyntäminen kasvintuhoojien havainnoinnissa, verkkolaikun…