Pellon ja metsän hinnat

Puun hinnat 12.1.–8.2.2015

Lähde: Metla