Elävien eläinten kuljetukset on miljardibisnestä. Erilaiset olosuhteet ja erilainen elintaso eri jäsenmaissa ovat johtaneet siihen, että eläinten kasvatus- ja teurastuskustannukset eroavat eri maissa ja lihantuotanto on keskit…