Hintaseuranta

Lähteet:

Euroopan komissio, Luonnonvarakeskus, Chicago Board of Trade ja LIFFE.

Koonnut: JL

Tuotantopanosten hinnat, Tilastokeskus

TUOTANTOPANOSTEN HINNAT

Viljan tuottajahinnat

Sianlihan ja porsaan hinnat

Nauda…