Samuel Jussila

Viljely sodan jaloissa

Vaikka ehkä muistutankin ulkoisesti maailman tunnetuinta, parituhatta vuotta sitten elänyttä pasifistia, en kuitenkaan usko itse aatteeseen. Pasifismi kuten kommunismikin ovat kauniita aja…