Markku Eestilä

Eläinlääkintähuolto kuilun partaalle

Laki on Suomessa sama kaikille, mutta lain vaikutukset eivät todellakaan ole. Ehkä kaikkein epäoikeudenmukaisin esimerkki lain rikkomisen sanktiovaikutuksista löytyi tielii…