RehuDrooni-hankkeen aikana kuvataan runsaasti nurmikasvustoja, millä pyritään luomaan pohjaa karjatiloille kohdennettujen droonisovellusten kehitykselle.

Droonilla kiinni

nurmen satoihin

Kestävä tehostaminen nurmentuota…