Markkinasignaalit 

Kirjoittajat: Kyösti Arovuori, REINU econ ja Tapani Yrjölä, PTT

Siallakaan ei ole Suomessa omaa hintakehitystä

Sianlihan hinnan muutoksista tai muuttumattomuudesta on alan hahmojen parissa keskusteltu Suomes…