Maatalouspolitiikan uudistuksen taustalla on koko ajan kiihtyvä toimintaympäristön muutos, vaikka uudistuksen ajankohta juontuukin EU:n rakenteista. Uudistuksia on pakko tehdä, koska maatalouteen ja politiikkaan kohdistuvat…