Tukes myönsi poikkeusluvan kevätrypsin ja -rapsin teolliseen peittaukseen aivan uudelle valmisteelle.

Mitä uutta

kasvinsuojeluun?

Tänä keväänä rypsin ja rapsin siemenet peitataan Buteo Startilla hätäluvan turvin. Valmisteelle…