Pääkirjoitus

Tiukentuvat traktorisäädökset lisäävät maatalouden kustannuksia

Euroopan unioni haluaa säädellä tiukasti useimpia toimialoja. Säätelyn kustannukset päätyvät usein säädyllyn toimialan maksettaviksi, vaikka per…