Matti Kärkkäinen

Kuntien monimieliset laskelmat

Harvoin pääsee kehumaan maatalous- tai puuntuottajan kannattavuuslaskelmia yksinkertaisiksi ja päätöksentekoa auttaviksi. Niin kuitenkin on. Silloin kun investoija ja myöhempi…