Jyrki Aakkula

Riskillä mennään

EU:n yhteisen maatalouspolitiikan (YMP eli cap) uudistaminen seuraavaa ohjelmakautta (2021–2027) silmällä pitäen on ollut jo vuoden verran työn alla, vaikka nykyisenkin ohjelmakauden päättymiseen…