Ammoniakkipäästöjä pellolla mitataan esimerkiksi passiivisilla diffuusiokeräimillä. Kuva on lietelannan happokäsittelykokeesta, jossa tavoitteena on vähentää typen haihtumistappioita.

EU vaatii päästöjen vähentämistä

Amm…