Copa-Cogeca:

Kyllä uusille jalostusmenetelmille, ei biopatenteille

Euroopan tuottajajärjestöt eivät halua uusia, geenieditointiin perustuvia jalostusmenetelmiä (esim. CRISPR) säänneltävän kuten muuntogeenisiä lajikkeita…