Syy syksyiseen näkymään ei ole aina pohjamaassa. Sadonkorjuun peltoliikenne tiivisti hietamaan pinnan hidastaen veden imeytymistä. Pintakerroksen alla maa oli kuivahkoa.

Hyvät viljelytavat

ylläpitävät maan hyvää rakennetta

Hyv…