Tanskalaisessa viime vuonna tehdyssä FarmTestissä pohdittiin syitä erilaisten seosrehuvaunujen valintaan ja kerättiin 15 eri vaunun käyttökokemuksia. Testissä ei kuitenkaan pystytty vertaamaan erimallisia seosrehuvaunuja ke…