Säilörehunäytteen voi jatkossa lähettää ainakin kolmeen eri paikkaan analysoitavaksi. Ruokinnan suunnittelijoiden tehtävä ei tästä helpotu, mikäli tulokset eivät ole vertailukelpoisia.

Nautatilojen analyysipalvelut muuttuv…