Kuoriutuminen tilalla vähentää linnun stressiä, kun kuljetus hautomolta jää pois. Kuoriutumisessa ei auteta, vaan jokainen untuvikko tekee raskaan prosessin yksin.

Tilall…