Verohallinnon mielestä maataloutta ei voi rinnastaa teolliseen toimintaan. Siksi teollisuudelle räätälöityä polttoaineiden valmisteveron palautusta ei voida myöntää maatalousalan yrityksille, el…